کتاب ها

انتشار کتاب از دیگر فعالیتهای موثر پژوهشکده در توسعه و ترویج علوم شناختی در کشور محسوب می شود. فهرست کتابهای قابل ابتیاع به شرح زیر است.

علاقمندان ­می­توانند جهت خرید کتاب مورد نیاز خود مستقیماً به پژوهشکده مراجعه نمایند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر، از جمله پرسش در مورد فهرست کتابهای موجود برای فروش، لطفا با شماره تلفن 76291130 (021) داخلی 3 تماس حاصل نمایید.

عنوان کتاب:

شناخت اجتماعی: چگونه دیگران و جهان را درک کنیم ؟

نویسنده / ویرایشگر:

زیوا کاندا

ترجمه:

دکتر حسین کاویانی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

مهرکاویان - پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1384

مشخصه های ظاهری:

750 صفحه – مصور، نمودار

شابک:

1-8-95084-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

کتابنامه علوم شناختی: روان شناسی شناختی

نویسنده / ویرایشگر:

دکتر حسین کاویانی، دکتر جواد علاقبند راد

ترجمه:

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1383

مشخصه های ظاهری:

280 صفحه

شابک:

8-75-6126-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

کتابنامه علوم شناختی: زبان شناسی شناختی

نویسنده / ویرایشگر:

دکتر حسین کاویانی، دکتر جواد علاقبند راد

ترجمه:

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1383

مشخصه های ظاهری:

249 صفحه

شابک:

5-40-6126-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

مهارتهای سازگاری با کودکان ناسازگار: راهنمای عملی برای والدین و درمانگران

نویسنده / ویرایشگر:

مایکل ال. بلوم کویست

ترجمه:

دکتر جوادعلاقبند راد

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – پژوهشکده علوم شناختی، انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

سال انتشار:

1383

مشخصه های ظاهری:

260صفحه، مصور، جدول

شابک:

0-79-6126-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

اختلال سلوک و رفتارهای ضد اجتماعی شدید

نویسنده / ویرایشگر:

پائول جی. فریک

ترجمه:

دکتر جواد علاقبند راد، دکتر عاطفه سلطانی فر

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1382

مشخصه های ظاهری:

226صفحه

شابک:

7-98-6126-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

پیامها: چگونه با دیگران  ارتباط برقرار کنیم؟

نویسنده / ویرایشگر:

متیو مک کی، مارتا دیویس، پاتریک فاننیگ

ترجمه:

دکتر سید حمیدرضا نقوی، محمد شهاب شمس

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا - پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1382

مشخصه های ظاهری:

402 صفحه – جدول

شابک:

2-64-6126-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

نظریه زیستی شخصیت

نویسنده / ویرایشگر:

دکتر حسین کاویانی

ترجمه:

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1382

مشخصه های ظاهری:

232صفحه، جدول

شابک:

9-66-6126-964

بهای پشت جلد:

2600 تومان

عنوان کتاب:

از فکر تا وسواس: اختلال وسواسی جبری در کودکان و نوجوانان

نویسنده / ویرایشگر:

پرهوو تامسن

ترجمه:

مژگان مسعودی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – موسسه مطالعات علوم شناختی

سال انتشار:

1381

مشخصه های ظاهری:

هشت، 160صفحه، جدول

شابک:

3-86-6126-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

روشهای درمان لکنت زبان

نویسنده / ویرایشگر:

دکتر جواد علاقبند راد، شیما نبی فر

ترجمه:

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – موسسه مطالعات علوم شناختی

سال انتشار:

1381

مشخصه های ظاهری:

95صفحه

شابک:

0-82-6126-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

دانش و روش های کابردی رفتار درمانی شناختی، جلد اول

نویسنده / ویرایشگر:

دیوید ام. کلارک، کریستوفر ج. فربورن

ترجمه:

دکتر حسین کاویانی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات فارس – موسسه مطالعات علوم شناختی

سال انتشار:

1380

مشخصه های ظاهری:

299صفحه، واژه نامه

شابک:

964-91133-8-X

بهای پشت جلد:

2100 تومان

عنوان کتاب:

دانش و روش های کابردی رفتار درمانی شناختی، جلد دوم

نویسنده / ویرایشگر:

دیوید ام. کلارک، کریستوفر ج. فربورن

ترجمه:

دکتر حسین کاویانی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات فارس – موسسه مطالعات علوم شناختی

سال انتشار:

1380

مشخصه های ظاهری:

364 صفحه

شابک:

964-6126-57-X

بهای پشت جلد:

2400 تومان

عنوان کتاب:

مصاحبه و آزمون های روانی

نویسنده / ویرایشگر:

دکتر حسین کاویانی، دکتر اشرف سادات موسوی، دکتر احمد محیط

ترجمه:

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – موسسه مطالعات علوم شناختی

سال انتشار:

1380

مشخصه های ظاهری:

256 صفحه، واژه نامه

شابک:

0-48-6126-964

بهای پشت جلد:

2000 تومان

عنوان کتاب:

شناخت درمانی در کودکان و نوجوانان: مطالعات موردی بالینی

نویسنده / ویرایشگر:

مارک ای. راینیکه، فرانک ام. داتیلییو، آرتور فریمن

ترجمه:

دکتر جواد علاقبند راد، حسن فرهی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات بقعه – موسسه مطالعات علوم شناختی

سال انتشار:

1379

مشخصه های ظاهری:

544 صفحه

شابک:

964-6887-21-x

بهای پشت جلد:

غیر موجود

عنوان کتاب:

فرهنگ توصیقی روانشناسی شناختی

نویسنده / ویرایشگر:

مایکل آیزنک

ترجمه:

علینقی (کمال) خرازی، رمضان دولتی، محسن  رییس قاسم، حسین کمالی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

نشر نی – موسسه مطالعات علوم شناختی

سال انتشار:

1379

مشخصه های ظاهری:

608 صفحه، مصور، جدول

شابک:

6-538-312-964

بهای پشت جلد:

 غیر موجود


 

عنوان کتاب:

مبانی علوم اعصاب شناختی

نویسنده / ویرایشگر:

  برنارد بارس، نیکول گیج

ترجمه:

دکتر سید کمال خرازی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان مطالعه و تدوين (سمت) ، پژوهشكده علوم شناختي

سال انتشار:

1393

مشخصه های ظاهری:

704 صفحه

شابک:

2-0028-02-600-978

بهای پشت جلد:

340،000 ريال


 

عنوان کتاب:

روانشناسی شناختی (ویراست چهارم)

نویسنده / ویرایشگر:

  رابرت استرنبرگ

ترجمه:

دکتر سید کمال خرازی، دکتر الهه حجازی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سمت - پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1393 (چاپ پنجم)

مشخصه های ظاهری:

800 صفحه – مصور، همراه با لوح فشرده آزمایشگاه شناختی مجازی

شابک:

9-264-530-964-978

بهای پشت جلد:

215،000 ريال


 

عنوان کتاب:

تغییر ذهن ها

نویسنده / ویرایشگر:

  هوارد گاردنر

ترجمه:

دکتر سید کمال خرازی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

نشر نی ، پژوهشكده علوم شناختي

سال انتشار:

1386 ، چاپ چهارم 1393

مشخصه های ظاهری:

334 صفحه

شابک:

8-953-312-964-978

بهای پشت جلد:

170,000 ريال

عنوان کتاب:

ذهن درآمدی بر علوم شناختی

نویسنده / ویرایشگر:

  پاول تاگارد

ترجمه:

دکتر رامین گلشایی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان مطالعه و تدوين (سمت) ، پژوهشكده علوم شناختي

سال انتشار:

1391

مشخصه های ظاهری:

331 صفحه

شابک:

978-964-530-771-2

بهای پشت جلد:

60000 ريال

عنوان کتاب:

علوم اعصاب، علوم تربیتی و مغز (معرفی تحقیقات عصبی- تربیتی)

نویسنده / ویرایشگر:

  دكتر سيد كمال خرازي

ترجمه:

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان مطالعه و تدوين (سمت) ، پژوهشكده علوم شناختي

سال انتشار:

1390

مشخصه های ظاهری:

362 صفحه

شابک:

978-964-530-709-5

بهای پشت جلد:

58000 ريال

عنوان کتاب:

مباني آموزش و پرورش شناختي

نویسنده / ویرایشگر:

  دكتر سيد كمال خرازي، دكتر محمود تلخابي

ترجمه:

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان مطالعه و تدوين (سمت) ، پژوهشكده علوم شناختي

سال انتشار:

1390

مشخصه های ظاهری:

190 صفحه

شابک:

978-964-530-697-5

بهای پشت جلد:

26000 ريال

عنوان کتاب:

درآمدي بر آگاهي

نویسنده / ویرایشگر:

  ديويد پاپينيو

ترجمه:

دكتر سيد كمال خرازي

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان مطالعه و تدوين (سمت) ، پژوهشكده علوم شناختي

سال انتشار:

1390

مشخصه های ظاهری:

184 صفحه

شابک:

978-964-530-663-0

بهای پشت جلد:

26000 ريال

عنوان کتاب:

اصول روان‌شناختي تهيه پاورپوئينت

نویسنده / ویرایشگر:

  استيفن ام. كاسلين

ترجمه:

سيد علي خرازي

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان مطالعه و تدوين (سمت) ، پژوهشكده علوم شناختي

سال انتشار:

1390

مشخصه های ظاهری:

282 صفحه

شابک:

978-964-530-651-7

بهای پشت جلد:

41000 ريالعنوان کتاب:

مهارتهاي تفكر

نویسنده / ویرایشگر:

  مايك جفريز، ترور هانكوك

ترجمه:

محمود تلخابي، دكتر يلدا دلگشايي

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي , پژوهشكده علوم شناختي

سال انتشار:

1389

مشخصه های ظاهری:

208 صفحه

شابک:

6- 120- 102- 600- 978

بهای پشت جلد:

35000 ريال


 

عنوان کتاب:

مغز یادگیرنده: درسهایی برای آموزش و پرورش

نویسنده / ویرایشگر:

ساراجین بلیک مور، یوتا فریث

ترجمه:

دکتر سید کمال خرازی 

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان مطالعه و تدوین (سمت) - پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1389

مشخصه های ظاهری:

293 صفحه

شابک:

8-405-530-964-978

بهای پشت جلد:

31500 ريال

عنوان کتاب:

راهنمای روان شناسی شناختی و علوم شناختی: با تجدید نظر و اضافات [ویراست دوم]

نویسنده / ویرایشگر:

دکتر سید کمال خرازی، دکتر رمضان دولتی

ترجمه:

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1388

مشخصه های ظاهری:

448 صفحه

شابک:

7-83-2940-964-978

بهای پشت جلد:

60000 ريال

  

عنوان کتاب:

تفکر کودکان: روانشناسی رشد شناختی

نویسنده / ویرایشگر:

رابرت زیگلر و مارتا واگنر آلیبالی

ترجمه:

دکتر سید کمال خرازی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1386

مشخصه های ظاهری:

الف، 248صفحه – مصور، جدول، نمودار

شابک:

8-90-8848-964-978

بهای پشت جلد:

3850 تومان

  

عنوان کتاب:

کاوش در رشد شناختی: کودک همچون حل کننده مسئله

نویسنده / ویرایشگر:

آلیسون اف. گارتون

ترجمه:

دکتر سید کمال خرازی

محل انتشار:

تهران

ناشر:

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی- پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1386

مشخصه های ظاهری:

ب، 158صفحه - نمودار

شابک:

5-91-8848-964-978

بهای پشت جلد:

2650 تومان

  

عنوان کتاب:

تربیت سازنده

نویسنده / ویرایشگر:

متیو ساندرز ، کارول مارکی دادز، و کارن ترنر

ترجمه:

دکتر مهدی تهرانی دوست، دکتر میترا حکیم شوشتری

محل انتشار:

تهران

ناشر:

انتشارات سنا – پژوهشکده علوم شناختی، انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

سال انتشار:

1385

مشخصه های ظاهری:

92صفحه

شابک:

9-32-8871-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

  

عنوان کتاب:

مصاحبه تشخیص جامع بین المللی: نسخه اصلی 1/2 (طول عمر)

نویسنده / ویرایشگر:

ترجمه:

دکتر حسین کاویانی، دکتر جواد علاقبند راد، دکتر ونداد شریفی، مهرانگیز پور ناصح، دکتر سید علی احمدی ابهری

محل انتشار:

تهران

ناشر:

مهر کاویان – پژوهشکده علوم شناختی

سال انتشار:

1385

مشخصه های ظاهری:

132 صفحه

شابک:

5-1-96384-964

بهای پشت جلد:

غیر موجود

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی